10 ഡിസംബർ 2010

നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ ഏതൊക്കെ ലിങ്കുകളില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ കയറിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍

 നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിലെ ഏതൊക്കെ ലിങ്കുകളില്‍ സന്ദര്‍ശകര്‍ കയറി എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ .
സന്ദര്‍ശകര്‍ കയറിയ ലിങ്കുകള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ മുകളിലത്തെ ചിത്രത്തില്‍ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ടിക്ക് മാര്‍ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് .
ഇതിനു വേണ്ടി                                                                                                             
  • Design-->Edit Html
  • </head> എന്നാ ടാഗ് തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കുക 
  • </head> ടാഗിന് മുമ്പായി തന്നെ താഴെ കാണുന്ന കോഡ് പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക .

<style type='text/css'>
a:visited {
 padding-left: 15px;
 background: url(http://lh3.ggpht.com/_YzYL8msZHq0/TQJhqcP_A6I/AAAAAAAAAa0/lViIhwdqxWk/check.png) left no-repeat;
   }
</style> 

  •  ഇതിനു ശേഷം  സേവ് ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ