09 ഡിസംബർ 2010

5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിംഗ്സ് ഓരോ പോസ്റ്റിലും നല്‍കാന്‍

ഈ 5 സ്റ്റാര്‍ റേറ്റിംഗ്സ് എല്ലാ പോസ്റ്റിലും നിങ്ങള്‍ക്കും ആഡ ചെയ്യാം .കമന്റു തരാന്‍ മടിയുള്ള എല്ലാ സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരു വിഡ്ജെറ്റ് ആണ് ഇത് .ഇതിനായി ഇവിടെ പോയി
താഴെ കാണുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക .
ഇതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്ലാട്ഫോം സെലക്ട്‌ ചെയ്യുക : അതായത് ബ്ലോഗ്ഗര്‍ ആണോ വേര്‍ഡ്‌ പ്രസ്സിലാന്നോ എന്ന് .
ബ്ലോഗ്ഗര്‍ സെലക്ട്‌ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോള്‍ അതിനു താഴെയായി രണ്ടു ഓപ്ഷന്‍സ് വരുംഇതില്‍ നാല് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷന്‍ മാത്രം സെലക്ട്‌ ചെയ്തു ഇന്‍സ്റ്റോള്‍ ചെയ്യുക . തുടര്‍ന്ന് താഴെ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു പുതിയ വിന്‍ഡോ തുറന്നു വരും അതില്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്‌ സെലക്ട്‌ ചെയ്തു ആഡ് വിട്ജെറ്റ്‌ പ്രസ് ചെയ്യുക  
StreamSend.com

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: